Писмо: Категорично отхвърляне на предложената от ООН Харат за мигрантите

На вниманието на Президент Румен Радев

На вниманието на о. з. ген.-полк. Златан Стойков,

Председател на СОСЗР

На вниманието на г-н Боян Ангелов, Председател на СБП

На вниманието на д-р Иван Маджаров, Председател на БЛС

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН О. З. ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

УВАЖАЕМИ ДОКТОР МАДЖАРОВ,

 

В началото на м. декември, на среща в Мароко, ООН ще предложи на отделните страни-членки да се присъединят към подготвената от анонимни соросоиди Харта за мигрантите, съгласно която всяка от тях ще бъде задължена да приема – без виза или изисквания за ценз! – неограничен брой икономически бегълци от целия свят.

След отхвърлянето от Конституционния съд на друг зловещ план за затриване на Европа – Истанбулската конвенция, сега друга огромна опасност надвисва над обезлюдената ни, все по-застаряваща и стопяваща се нация. Излишно е да Ви обяснявам какво би станало с нея, ако тук нахлуят пълчища неразпознаваеми чужди субекти, в болшинството си – млади фундаменталисти; тогава тя ще загине и изчезне напълно. Със сигурност Ви казвам, че безотговорната ни външна министърка-недоразумение, която ни призоваваше да приемем ИК, е готова да приподпише въпросната Харта.

ПРЕДЛАГАМ ВИ:

Президентът, СОСЗР, СБП и БЛС да излязат с остри декларации към НС и Премиера с призив в никакъв случай да не се присъединяваме към поредното сатанинско пагубно начинание на обезумелите чиновници, тъй както отказалите да го сторят САЩ, Австрия, Унгария, Полша, Австралия и другите държави, в които грижата за сигурността на гражданите им е първостепенен държавнически родолюбив, синовен и бащински дълг.

Мълчанието ни би означавало примиренчество пред злощастната съдба на Родината ни и предателство спрямо майките, бащите, децата и внуците ни. защото исконен свещен наш дълг, завещан от дедите ни, е да пазим тях и Майка България!!

Tags: , , , ,

Comments are closed.