МЗ ще плати таксите на 250 специализанти в МУ – София

Министерството на здравеопазването през 2019 година ще плати таксите за обучението на общо 489 медици от 60 специалности.

Бройката за Медицински университет – София е най-голяма – 250. Най-много места от държавната поръчка са отпуснати в специалност  „Спешна медицина“ – 22, следва „Обща медицина“ с 11 места, „Неонатология“ – 9, „Анестезиология и интензивно лечение“ – 8 и по шест за „Детска кардиология“ и „Детска хирургия“. Държавата ще плати таксата за специализацията и на 16 зъболекари, 3 фармацевти и общо 41 медицински сестри и акушерки от МУ-София.

Tags: ,

Comments are closed.