На вниманието на ЦКПЕ: Предложения за поправки в ЗЗ

Копие: УС на БЛС

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Много добре ми е известно, че БЛС няма право на законодателни инициативи, още по-малко пък – ЦКПЕ, но ми се струва уместно да се опитаме да предложим на здравния министър, както и на Комисията по здравеопазване при 44-то НС, да внесат Проектозакон за Допълнение към ЗЗ, а именно:

в Глава Шеста (Неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве), по-точно – в чл. 167, ал. 1, т. 3 в смисъл тя да отпадне напълно. Въпросната т. 3 гласи, че право да практикуват неконвенционални методи по чл. 166 имат и лица, които “притежават диплома за завършено средно образование и свидетелство за успешно проведено обучение не по-малко от 4 семестъра във висше медицинско училище при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазване и министъра на образованието и науката.”

Това е абсолютен нонсенс: абсолютно неграмотни в медицинско отношение хора да лекуват! Още повече, че досега така и не е издадена въпросната наредба. Получи се така, че дори един специалист по двигатели с вътрешно горене, именуващ се професор (Мермерски) смело поставя диагнози и назначава лечение от телевизионния екран; дори и издава книги със здравна просвета и препоръчва лечебни средства. Не по-маловажен е и проблемът, че лековерни болни често се допитват до подобни откровени манипулатори (да не употребя друг термин), като по този начин непоправимо увреждат здравето си, закъсняват с правилната диагноза и се разминават с адекватното лечение.

Tags: ,

Comments are closed.