75 години Българско хирургическо дружество и списание “Хирургия”

Създадено успоредно с Научното хирургическо дружество през 1934 г., сп. “Хирургия” навърши своята славна 75-годишнина. То е индексирано в Medline, което го прави уникално сред сродните издания. И в поредния му брой са публикувани редица интересни и значими публикации, като “Дивертикулоза на дебелото черво и усложненията й под маската на остър хирургичен корем”, “Следоперитавни усложнения при радикално оперирани болни с недребноклетъчен рак на белия дроб”, “Ретростернална струма – 20-годишен опит”, “Рак на стомаха – японска класификация, септинелни лимфни възли и лимфна дисекция” и пр.

Понастоящем главен редактор на сп. “Хирургия” е проф. Николай Яръмов, зам.-главни редактори са проф. Виолета Димитрова и проф. Петър Панчев; членове на редколегията – чл.-кор. проф. Дамян Дамянов, проф. Петър Учиков, проф. Темелко Темелков и проф. Тодор Захариев.   

Честито и за много години, скъпи колеги!

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.