In Memoriam!

След продължително боледуване почина доц. д-р Ирина Атанасова Хайдушка, дм. Тя Бе родена през 1945 г. в гр. Пазарджик. Възпитаник  на английската езикова гимназия в Пловдив, завършва медицина през 1973 г. във ВМИ-Пловдив. Защитава кандидатска дисертация като докторант в Катедрата по детски болести през 1979 г. върху имунологични ефекти на противопаротитната ваксина при деца. Има две специалности – по микробиология и клинична имунология.

От 1980 г. е асистент към Катедрата по микробиология на ВМИ-Пловдив, от 1982 г. – ст. асистент, главен асистент е от 1984 г., а от 1990 г. става доцент. Дългогодишен ръководител на диагностичната микробиологична лаборатория и на Катедрата по микробиология и имунология при МУ-Пловдив от 1993 г. до 2011 г. Основните насоки в научно-изследователската ѝ дейност бяха: диагностика на коринеформени бактерии, резистентност на клинично-значими бактерии към антибиотици, клетъчен имунитет, имуномодулация при раково болни. Автор на множество научни статии и съавтор на учебник по медицинска микробиология за студенти.

Член на Съюза на учените в България (СУБ), зам. председател на Българската асоциация на микробиолозите (БАМ), на Европейското дружество по клинична микробиология и инфекциозни болести (ESCMID) и на Американското дружество по микробиология.

Поклон пред паметта ѝ!

Tags: 

Comments are closed.