Писмо до д-р Кехайов

С решение от 30.10.2018г на УС на БЛС са ви отнети правомощията на координатор на каквито и да са дейности в БЛС. Незабавно върнете паролата на пощите на Административния секретар на Съюза и на Главния секретар и престанете всякаква кореспонденция от името на БЛС.

Ако не прекратите активностите си, ще съм принуден да сезирам съответните органи за установяване на действията ви.

Престанете да тормозите колегите, на които не сте никакъв.

Това е последно предупреждение!

Д-р Георги Тодоров, Контролна комисиа при БЛС

Tags: ,

Comments are closed.