Писма до д-р Константин Тренчев и д-р Тотко Найденов

До д-р Константин ТРЕНЧЕВ и д-р Тотко НАЙДЕНОВ

Уважаеми колеги,

Приемете моята благодарност за вашето съвместно писмо относно “най-важните проблеми в здравеопазването” (публикувано във в. “БЪЛГАРСКИ ЛЕКАР”, бр. 9/2009 г., бел. Т. Н.). В писмото е извършен задълбочен анализ на всички аспекти на здравната система – от структурирането до човешките и финансови ресурси. Акцент в него е цялостното демографско и здравословно състояние на населението и постигането на хуманно и качествено здравеопазване за българските граждани, както и достоен начин на живот за българските лекари и медицински специалисти.

Ние съвсем сериозно подхождаме към заявената от вас позиция по всички повдигнати в писмото ви въпроси. Разрешаването им изисква многопосочни и фундаментални промени в законодателството, както и дискусии на широки форуми, защото нашето желание е да бъдат взети най-адектватните и разумни решения. В тази връзка вие сте свидетели на усилията на Правителството и екипа на МЗ и старанието ни да се постига разумен консенсус.

В този кратък период сте вече свидетели на обстоятелството, че здравеопазването е приоритет на Правителството и че е налице политическа воля за промени, каквито не бяха предприети през последните години, което доведе до задълбочаване и натрупване на проблемите.

Благодаря ви още веднъж за мнението и да ви уверя, че имаме намерения за постоянно сътрудничество и включване на ваши експерти при всички наши предстоящи активности за промяна на здравната ни система.

Министър д-р Божидар НАНЕВ,
Изх. № 96-Т-34/23.10.2009 г.

Уважаеми д-р Найденов,

Във връзка с поредното Ваше писмо по въпроси, касаещи промени в здравеопазването, Ви информирам, че МЗ разработва пакет от законодателни и нормативни промени, чрез които следва да стартира реализирането на реформи в системата. В тази връзка ще се преосмислят легалните понятия и дефиниции. Същевременно се правят, разбира се, финансови разчети и се търсят източници за увеличаване средствата за здравеопазване в държавния бюджет.

По отношение на т. нар. “високотехнологични болници” (“евро-болници”, тъй като следва да има такава във всеки регион на планиране, съобразно Евростат), Ви информираме, че имаме намерения да изработим критерии за тях, съответстващи на съвременните изисквания на медицината и високо качество на дейността. Кадровото обезпечаване е необходимо условия и ние в момента извършваме задълбочен анализ на ресурсите.

Искрено се надяваме, че предстоящите реформи следва да доведат до по-голямо удовлетворение на лекари и пациенти, което в крайна сметка трябва да възстанови “милосърдието към пациента”, за което говорите във Вашето писмо.   

Зам.-министър д-р Валерий МИТРЕВ
Изх. № 96-Т-39/14.10.2009 г.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.