На вниманието на ЦКПЕ: Провеждане на съвместно издание с КК в с. Славейно, свещено място на българската медицина

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Всеки народ, общност и съсловие трябва да имат свои идеали и легендарни личности, които да ги олицетворяват.

За нашето съсловие това са бележити професори като Димитър и Васил Моллови, Стоян Киркович, Димитър Станишев и т. н., но един от най-видните е безспорно най-енциклопедичният от тях – клиницистът чл.-кор. проф. Константин Чилов (1898 – 1955), публикувал над 230 научни труда във всички области на вътрешната медицина – кардиология, пулмология, гастроентерология, хепатология, нефрология, хематология, паразитология, нутриционизъм, създател на българската клинична лаборатория. В негова чест и памет през 1998 г. създадохме придобилите огромна популярност Чилови дни, които на 8 юни, събота, т. г. за 22-ри пореден път ще организираме в родното му село Славейно, Смолянско, на което през 2005 г. дадохме уникалното звание “Свещено място на българската медицина”.

Надявам се да се съгласите, че нашето съсловие трябва да поддържа своята Духовност, като почита своите велики предшественици.

 

Предлагам ви:

# Да проведем поредното си заседание (съвместно с КК) на 7-8 юни в Читалището и Къщата-музей “Проф. К. Чилов” (единствената Къща-музей на лекар в България) в с. Славейно. Нощуването може да се организира в съседното с. Момчиловци, Център на българския здравно-духовен туризъм (с лековито Аязмо и 28 Параклиса в околностите).

# Да присъстваме на тържеството по повод 22-рите ЧИЛОВИ ДНИ на 8 юни, събота, 12 ч. в Къщата-музей.

Това ще бъде уникално събитие за ЦКПЕ и КК.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.