Патронният си празник отбеляза Медицински университет – София

По традиция на този ден академичната общност отчита своите успехи в научноизследователската и преподавателска дейност.

След академичното слово на ректора проф. д-р Виктор Златков бяха връчени годишните награди за високи постижения в научноизследователската и преподавателска дейност.

Почетен знак “AESCULAPIUS” за принос за цялостното развитието на българската медицина бе присъден на проф.д-р Цекомир Воденичаров дмн, Декан на Факултет по обществено здраве, Катедра по здравна политика и мениджмънт.

Награден знак „PANACEA” за значими постижения в преподавателската, научната и експертна дейности през изминалата 2018 година получиха:

В медико- клинична област на проф. д-р Добрин Свинаров, Катедра по клинична лаборатория, МФ;

В медико- биологична област на проф. д-р Николай Лазаров, Ръководител Катедра по анатомия , хистология и ембриология, МФ;

В медико- социална област на проф.д-р ЗлатицаПетрова,  – Катедра по здравна политика и мениджмънт, ФОЗ.

С почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на лента за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална реализация бяха удостоени:

Проф.д-р Владимир Тасев, – Катедра по обща и оперативна хирургия, МФ.

Проф.д-р Георги Тодоров,  – Катедрапохирургия, МФ

Проф. д-р Божидар Йорданов,  – Катедра по протетична дентална медицина, ФДМ.

Проф. Константин Митов,  – Катедра по организация и икономика на фармацията, ФФ.

Проф. д-р Веселин Борисов, – Катедра по здравна политика и мениджмънт, ФОЗ.

Почетен знак„SIGNUM LAUDIS” на кожен плакет за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална реализация получиха:

Доц. д-р Красимир Янев, – Ръководител Катедра урология, МФ

Доц. д-р Маринчо Георгиев,  – Катедра урология, МФ, Началник Клиника по урология УМБАЛ „Александровска“.

Медицински факултет също присъди своите традиционни годишни награди за значителни приноси в научноизследователската и преподавателскатадейност.

Награда на името на проф.Константин Чилов за значителни приноси в научната и преподавателска дейност в областта на терапевтичните науки бе връчена на проф. д-р Огнян Георгиев, дм, КПВБ, Ръководител на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести.

С награда на името на проф. Парашкев Стоянов – хирургически науки – бе удостоен доц. д-р Светослав Тошев,  – Катедра по хирургия.

Награда за изключителни постижения и цялостен принос в областта на медицинската наука и практика на името на проф.Стоян Киркович бе връчена на проф.д-р Людмила Матева, Катедра по вътрешни болести.

Tags: 

Comments are closed.