In Memoriam!

На 58-год. възраст почина доц. Георги Царянски, н-к на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение при УМБАЛ “Св. Екатерина”. Той имаше немалко приноси: клинично поведение при трудна интубация; приложение на ларингеална маска и супраглотични устройства; позиционна терапия при механична и спонтанна вентилация; инвазивна вентилация; перкутанна дилатационна трахеотомия, ултразвуково водена блокада на нервни стволове, анюлизация на централни венозни съдове и др. Ще го запомним като трудолюбив и честен лекар и човек, както и мотото му: “Усилията не са от значение; важен е крайният резултат.” Защо толкова рано, Жоре?! Бог да те прости!

Comments are closed.