Среща на вицепрезидента с чуждестранни студенти от български произход.

По покана на г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България, се състоя работна среща с академичното ръководство и чуждестранни студенти от български произход, обучаващи се в Медицински университет – София. Срещата бе част от поредицата Студентски лаборатории „Перспектива за развитие с българска диплома“, която вицепрезидентът организира със студенти от българските исторически диаспори, които учат в България по ПМС №103 и ПМС №228.

В МУ-София, студентите, които се обучават по двете постановления са 166, а общо в българските висши учебни заведения, те са над 2000. Това определя поставените проблеми, като изключително важни за приобщаване на младите хора от българската диаспора.

По-мащабна информационна кампания за възможностите за висше образование в България, облекчаване на процедурите по уреждане на пребиваването им в страната, по-сериозна подготовка по български език – това бяха основните въпроси, които представиха на вицепрезидента Илияна Йотова чуждестранни студенти от български произход, обучаващи се в Медицински университет – София.

В разговора със студентите по различните теми взеха отношение както ректора на МУ-София проф. д-р Виктор Златков и зам. ректора по учебната дейност проф. д-р Тихомира Златанова, така и г-н Венко Божанов, началник дирекция в МОН. Ректорът на университета дискутира поставените проблеми, като представи подробно пред студентите възможностите за обучение и специализация, необходими за тяхното по-нататъшно професионално развитие.

Tags: 

Comments are closed.