Обучение на млади лекари със симулатори

Медицински университет – Пловдив е домакин на Индивидуализиран курс по бронхология, интензивна медицина и ултразвукова диагностика, организиран от Българското дружество по белодробни болести (БДББ). Обучението, което се наложи като традиция и разширява знанията и уменията на младите лекари, се проведе в Медицинския симулационен тренировъчен център (МСТЦ) на МУ-Пловдив. В неговите рамки се представиха четири цикъла занимания, като някои от тях бяха на симулатора Simbionix Bronch Mentor, който тренира лекарите в условия, най-близки до човешкото тяло.

В дните на обучението медиците полуиха основни знания за диагностичните методи в бронхологията, тренираха базови диагностични техники, запознаха в детайли с трансбронхиалната иглена пункционна биопсия и трансбронхиалната белодробна биопсия.

Бяха разгледани действия при спешни състояния в пулмологията, изискващи терапевтични фибробронхоскопски техники. Медиците тренират екстракция на чуждо тяло от долни дихателни пътища и фибробронхоскопски методи и техники за овладяване на кървенето от долните дихателни пътища.

Tags: 

Comments are closed.