„Медицината по тракийските земи” показват в МУ-Пловдив

Временна музейна експозиция „Медицината по тракийските земи” беше открита в Медицински университет-Пловдив.

Идеята за създаване на Музей на медицината в Пловдив възниква сред пловдивската медицинска общност по време на честването на 25-тата годишнина от основаването на МУ – Пловдив. Основание за това дават историческите дадености на древния Филипополис, богатата традиция на медицински школи през вековете, паметни събития и изтъкнати медици, с които изобилства градът.

Най-активен радетел за създаване на музея е проф. д-р Никола Запрянов – един истински, възторжен и неуморим изследовател на историята на медицината, надарен карикатурист, автор на книгата “Асклепий се смее”, един от организаторите на международната конференция по история на медицината (1979, Сопот). Проф. Запрянов ни напусна през 2015 година без да види мечтата си реализирана, но завеща на колегите си своя ентусиазъм и интерес към миналото на нашата професия.

След първия призив за създаването на музей изминават 47 години и едва през 2017 година идеята е отново издигната от екипа на Ректора на МУ-Пловдив чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, а през 2018 година прераства в решение на Академичния съвет.

Задачата по създаването на Музей по история на медицината е възложена на инициативен комитет, който определя концепцията за музейното изложение и координира дейността на екипите от специалисти. Заедно работят археолози, антрополози, историци на медицината, библиотекари. В резултат от общите им усилия се оформя музейна сбирка с уникален облик. Към нея има и библиотека, която разполага с богатата колекция от специализирана стара медицинска и историческа книжнина на различни езици. Многобройни дарители откликнаха на призива.

Tags: ,

Comments are closed.