Стихотворение

Хубаво е всичко да свършва
навреме –
да напуснеш рано огнището,
преди огънят да е станал
на пепел;
от трапезата да станеш рано –
да не събираш после трохите;
и да отвърнеш очи,
преди другите очи да изстинат.

Не обичам да гледам сухи цветя
и празни чаши.
Не ме докосвай никога
без обич.

 

Станка Пенчева

Comments are closed.