Медицински университет – Плевен откриха 45-та учебна година

Най-младият Медицински Университет в страната – Плевенският, откри за 45-ти път новата си учебна година. Прега му прекрачиха 530 нови студенти, които ще се обучават в 14 специалности – 4 магистърски и 10 бакалавърски,в професионалните направления медицина, фармация, здравни грижи, обществено здраве.

Студентите и преподавателите бяха приветствани от зам.-ректора по учебната част проф. Маргарита Александрова, която припомни девиза на МУ – Плевен: “Не за себе си, а за всички!”

Tags: 

Comments are closed.