Новите заместник-ректори на МУ – Пловдив

Екипът, с който новият ректор на МУ – Пловдив проф. Мариана Мурджева ще работи е в следния състав:

Проф. Ани Белчева, дм, по учебната дейност. Досега е била зам.-декан на Факултета по дентална медицина.

Проф. Благой Маринов, дм, Катедра по патофизиология, по научно-изследователската дейност.

Проф. Диляна Вичева, УНГ, от Клиниката към УМБАЛ “Каспела”, по международно сътрудничество и проектна дейност. Тя е председател на Българското ринологично сдружение и на Българското сдружение по детска оториноларингология; зам.-председател на Националното сдружение по оториноларингология и  и хирургия на глава и шия.

Проф. Анастас Баталов, по учебно-болнична координация. Ръководител на Катедра “Пропедевтика на вътрешните болести”, автор на над 170 научни статии на български и английски, цитиран над 80 пъти в наши и международни списание. През 1994 г. за пръв път в България въвежда ставната ехография като нов метод в ревматологията. Главен изследовател в над 35 международни проекти за лечение на ревматоиден артрит, остеопороза, артрозна болест, подагра.

Честито!

Tags: , , , , ,

Comments are closed.