Тумори в лицево-челюстната и шийна области

Проф. д-р Радомир Угринов, дмн

Известният наш лицево-челюстен хирург проф. Радомир Угринов издаде нова монография с рецензенти проф. Димитър Атанасов  и проф. Леонид Виденов. Както личи от заглавието й, тя разглежда най-често наблюдаваните тумори, първично множествените, орофагеални прояви при висцерални малигноми, паранеопластичните синдроми с орофарингеални симптоми и метастатичните тумори в оро-фациалната и шийна области.

Монографията е резултат на 35-годишния клиничен опит и наблюдения на проф. Угринов (днес ръководител на Клиниката по ЛЧХ и оториноларингология при УМБАЛ “Св. Анна” – София), представени са съвременните концепии относно етиологията, патологията, класификацията, симптоматиката, методиката на диагностика, хирургичното и консервативно (лъчево и химиотерапевтично) лечение на тези тумори. Статистическите данни са резултат от наблюдения и анализ на близо 29 000 болни, лекувани от проф. Угринов и сътрудници за период от 22 години.

Монографията бе представена пред препълнена аудитория на Стоматологичния факултет – София. Изчерпателна и богато илюстрирана, тя е явление в българската лицево-челюстна хирургия. Честито!

Tags: , , , ,

Comments are closed.