МЗ и РЗИ-Сливен ще обжалват решението на Административния съд в гр. Сливен

Министерството на здравеопазването и Регионалната здравна инспекция в гр. Сливен ще обжалват на следваща инстанция решението на Административния съд в гр. Сливен по жалбата на Венелина и Евгений Янакиеви за установяване на дискриминация по признак „лично положение“, създадена от недопускането на тяхното дете Николай Янакиев до детска градина поради липса на задължителните за възрастта му имунизации съгласно Имунизационния календар на страната.

МЗ и РЗИ-Сливен са ответна страна в производствата пред Комисията за защита от дискриминация и Административния съд в гр. Сливен.

Министерството на здравеопазването ще извърши подробен анализ на мотивите на съда и ще обжалва решението в законоустановения срок, след като същото бъде връчено на ведомството по надлежния ред.

 

Обсъждане. Получихме съобщение от Пресцентъра на МЗ, че Административният съд в Сливен е приел като дискриминация неприемането на неимунизирано дете в детска градина.

Магистратите много се сърдят, когато някой гражданин или институция обжалват тяхно решение или изказват несъгласие с него. Разбираме ги: и лекарите не обичат да се обсъжда работата им. Но – живеем в т. нар. демократично общество, затова и ще си позволим да си направим някои заключения относно решението на сливенския Административен съд.

В случая с неимунизираното дете – не спрямо него, а спрямо останалите деца в градината ще се постъпи дискриминационно, ако то бъде допуснато сред тях. Знае се, че всяка имунизация не дава абсолютна, 100%-гаранция срещу съответната инфекциозна болест. Тя може и да се прояви, макар и по-леко или в “изтрита форма”, ако ваксинираното дете е попаднало в силно контагиозна среда.

Но нека си представим, че и други административни съдилища в страната постъпят както сливенското. Българите трябва най-после да разберат, че имунизационният календар е задължителен за децата им и благодарение именно на него изчезнаха редица страшни болести като дифтерия, коклюш, тетанус и пр. Но някои родители лесно се подвеждат по модни течения като веган и отказ от имунизации.

Напълно одобряваме решението на МЗ и РЗИ – Сливен да обжалват това необмислено решение на смиленските магистрати.

Tags: ,

Comments are closed.