45 години Медицински университет – Плевен: Тържество и юбилейна научна конференция

“45 години не стигат!” – само това може да бъде девизът на плевенския Медицински Университет. Не стигат – за научно развитие, за въвеждане на нови лечебно-диагностични способи, за обучение на хиляди и хиляди медици от цялата страна и десетки други държави по света – от Турция чак до Япония и Канада.

В навечерието на Деня на народните будители – 31 октомври, до 2 ноември Плевен бе Медицина и Колегиалност.

Отбелязването на 45-тата годишнината от основаването на Медицинския Университет – Плевен започна с тържествено шествие, оглавявано от почетния ректор чл.-кор. проф. Григор Горчев и ректорът втори мандат проф. Славчо Томов, следвани от Ректорския съвет, деканите, видни академици, начело с председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски; то прекоси центъра и завърши пред историческата църква с молебен и полагане на венци. В шествието участваха над 400 студенти, макар да бяха освободени от лекции и занятия – вместо да се шляят, те предпочетоха да следват своите учители. Нека си припомним, че МУ – Плевен първи в страната започна обучение на студентите и на английски език.

Акад. Богдан Петрунов, председател на Отделението по медицина при БАН, бе обявен за петия (и първи български) доктор хонорис кауза на МУ – Плевен. Нека си припомним, че той е над 30 години консултант на СОЗ и единственият българин-член на Руската Академия на науките; освен това е доктор хонорис кауза и на Грузинското и на Кубинското дружество по алергология, както и на Международната Асоциация по имунна рехабилитация. От 1993 г. е несменяем председател на Редакционния съвет на в. “Български лекар” и носител както на най-високото професионално-съсловно отличие “Лекар на България”, така и на Наградата “Проф. Константин Чилов”. Признания – абсолютно заслужени!

Научната сесия на другия ден бе ръководена от акад. Петрунов. Бяха изнесени пленарни лекции по АГ, Вътрешни болести, Педиатрия и медицинска генетика, Микробиология, инфектология, епидемиология и паразитология. Академичната лекция на акад. Петрунов бе върху новите подходи в имунотерапията на алергичните заболявания.

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.