118 години военна медицина

По повод 118-годишнината от създаването на първата Военна болница и Празника на ВМА, Премиерът Бойко Борисов и министърът на отбраната Николай Младенов откриха обновените звена във ВМА: Клиниката по гастроентерология и хепатология, Клиниката по чернодробно-жлъчна хирургия и Лабораторията по гастроентерологична диагностика.

Ще припомним, че в началото на 1989 г. лекарят на бригада “Чавдар” ген.-лейт. доц. д-р Иван Хариев убеждава своя съпартизанин Тодор Живков да започнат строежа на новата сграда на ВВМИ (днес ВМА). Създадена е работна група, която да ръководи изграждането му: видният наш хирург ген. проф. (днес чл.-кор.) Йовчо Топалов, тогава началник на ВВМИ; видният наш кардиолог проф. Младен Григоров (тогава началник на Правителствената болница), носител на Наградата “Проф. К. Чилов”; полк. Иван Острешев и полк. Тодор Стаменков.

Днес ВМА (началник ген. проф. Стоян Тонев) е не само сред най-видните наши лечебни заведения, която е на европейско равнище, но и болница на НАТО.

Честит юбилей, уважаеми колеги!

Tags: , , , , , , , , ,

Comments are closed.