Цитат на деня: Напускам!

“В няколко случаи през годината каруцата беше поставена пред коня. Първият бяха тези прословути 50 млн лв за заплатите на м. с. – че ще се дадат от бюджета на държавата. И най-парадоксалното е, че го предлагат хора, на които професионалният живот е минал в правене на бюджети.

Прокарват се лобистки закони. Защо частните болници са освободени от обществени поръчки, а държавните и общинските – не? Бе прокаран и друг лобистки текст, чрез който бе забранено на НЗОК да изисква от частните болници отчети за финансови показатели в тяхната дейност, докато държавните и общинските ги дават. Едно и също лекарство на един и същи производител, когато се отчита от тях, се плаща от Касата на 150 лв, а когато се отчита от частна болница – на 1050 лв. Разликата е 7 пъти!

Необходима е реорганизация на НЗОК – да няма 28, а само 6 структури в страната. Ако съществуващият ресурс се инвестира в по-малък брой ЛЗ, отколкото са тези 387, с които НЗОК в момента има договори, средствата ще бъдат достатъчни, без да се нарушава достъпът и качеството на лечението. А екипът на МЗ и т. г. не успя да свърши националната информационна система.

Тревожно е положението и с медицинските стандарти и правила.

Аз напускам поста на 12 март, защото задължението, което съм поел, е за един мандат, който тогава изтича.”

 

Д-р Дечо Дечев, управител на НЗОК

 

Обсъждане. Положението наистина е тревожно – навсякъде в здравната ни система. Най-тревожно е то обаче не само с финансите, а с кадрите – които намаляват, застаряват и боледуват.

Целият проблем идва от конституционната равнопоставеност между болниците, а ето, че едни от тях – частните, имат предимство пред държавните и общинските. И, още: не знаем никъде другаде по света частните ЛЗ да ползват обществения ресурс.

Tags: , ,

Comments are closed.