УМБАЛ „Свети Георги“ получи мащабно дарение от благотворителна асоциация от Италия

В навечерието на Коледа УМБАЛ „Свети Георги“ получи дарение от 209 модерни болнични легла и 209 шкафчета към тях от благотворителната организация AES – CCC от Падуа, област Венето, Северна Италия.

Полученото болнично обзавеждане е разпределено в 10 клинични звена на лечебното заведение: Клиника по ендокринология и болести на обмяната, Отделение по нефрология, Клиника по психиатрия, Клиника по инфекциозни болести, Клиника по ортопедия и травматология, Клиника по кардиология, Отделение по инвазивна кардиология, Клиника по ревматология, Клиника по акушерство и гинекология и Отделение по професионални заболявания.

Доставката на мащабното дарение бе извършено от българската компания за международен транспорт „АИТ Интернешънъл Транспорт“. Благодарение на чийто опит и професионализъм се изпълни безпроблемно сложната логистика по изнасянето на обзавеждането от болницата в Падуа, която се намира в старата част на града и влизането там с камион е невъзможно.

Това не е първото дарение, за което съдейства екипът на AES – CCC. През м. март 2018 г. те заедно с Асоциация „Bethania Hospital Services“ осигуриха безвъзмездно 22 болнични легла, шкафчета към тях и 7 шкафа за архивиране на документи за Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Свети Георги“.

Tags: 

Comments are closed.