In Memoriam!

Д-р Недко Каблешков, 83-год., интернист, от Каблешковия род. Беше асистент в Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести с началник знаменития проф. Антон Митов. Високо ерудиран, винаги топъл и колегиален, с богата обща култура. Бог да го прости!

Tags: 

Comments are closed.