Кърпичките на лъвското сърце

Малцина знаят, че английският крал Ричард, наричан Лъвското сърце, пръв въвежда аксесоара носна кърпичка. Вероятно е страдал от алергична хрема, та шивачите му шиели кърпички от ленено или копринено платно, той ги сгъвал в джобчето на сакото си и ги ползвал при нужда.

Придворните с трепет очаквали кому ще подхвърли употребеното, вече пълно с височайшите екскрети парченце плат.

Който се докопал до него, се смятал за удостоен с най-висока чест и вече можел да очаква повишение…

Димчо Дебелянов има хумористично стихотворение за царя, която „великолепно се изхрачва“ и всички с трепет следят на чий лик ще попадне физиологичният материал. Тогава се превръща в орден.

Колко много подобни люде познаваме…

Само дето някои наши велможи не ползват кърпички.

Направо се бършат с ръкава.

Comments are closed.