Виктория Чобанова: Нашите предложения към Наредба Н-18

1. Да отпадне изискването да вписваме в базата данни номерата на касовите бележки. Скъпо струващ лекарски труд се използва за безсмислено писане на цифрички, вместо за оказване на медицинска помощ. Новите касови апарати предават към НАП информация за издадените касови бележки на всеки 5 минути!

2. Да отпадне забраната за съхранение на медицинската информация от прегледите на всички пациенти, вкл. неосигурените, в медицинския софтуер по чл. 52а, ал. 2. Да се отложи влизането в сила на Наредба Н-18 до решаването на проблемите, които създава или да се отмени изцяло относно медицинската дейност.

3. Да престанат опитите на управляващите да регламентират в сектора задължения, които не могат да бъдат изпълнявани. След 10 години в България няма да има работещи български лекари, ако сегашната политика не се промени.

4. Фискалната дисциплина, с която цел е създадена Наредба Н-18 може да бъде постигната и без рестрикции за бизнеса и без регламентиране на неизпълними задължения. Много по-ефективен ще бъде контролът, ако се създадат стимули за гражданите да съхраняват и предават с данъчните си декларации касовите бележки за разходите, които са правили през годината. В страните, където тази практика е въведена, почти няма необходимост от контролна дейност – гражданите сами я изпълняват.

5. Подкрепяме организирания протест на малкия и средния бизнес срещу Наредба Н-18.

 

Д-р Виктория ЧОБАНОВА,

Председател на Съюза на ОПЛ София – област

Tags: ,

Comments are closed.