От 4 до 6 часа!

Австралийските лекари са поставили таван 4, максимум 6 часа, за непрекъснатата работа на медицинския персонал с коронавирусно-болни. Всеки знае как се грижат за тях колегите: с плътно защитно облекло, маски, шлемове, ръкавици. И здрав човек, без дори да се помръдне, не би издържал в това положение, камо ли ако работи под напрежение.

Но българските лекари и сестри явно могат да издържат така два пъти по-дълго време!

Защото 1000 лв допълнително възнаграждение ще получат само тези от тях, които работят без прекъсване 12 часа с доказано короновирусен болен…

Г-н Министър, как бихте коментирали тази наша бележка?

Comments are closed.