Възрастен? Толкова ли е просто?

Г-жа председателката на ЕК пусна оглушителното си намерение: възрастните да бъдели затворени вкъщи до… Нова година. Карантина – до края на света…

Прекрасно. Но – що е “възрастен”?

Съгласно класификацията на СЗО до 44 човек е млад; от 45 до 59 е в зряла възраст; от 60 до 74 – възрастен; от 75 до 89 – старец; от 90 до 100 – дълголетник; над 100 – ясно: столетник.

Да повторим ли: възрастен си в интервала 60 – 74 години. Словом: от шестдесет до седемдесет и четири години.

Г-жата, доколкото ни е известно, е родена през 1958 г., ерго – 62-годишна; т. е. възрастна.

Значи – и тя да се изолира до Нова година, ако се осъществи блестящата й идея.

Лекарка е, и затова вероятно знае до какво довежда изолацията.

Намаление на защитните сили, тревожно-депресивен синдром, чести хипертонични и стенокардни кризи. Да припомним още, че социалните контакти са най-сигурното профилактично средство срещу Алцхаймер.

Но възрастта далеч не е мерило за жизнеспособността на човек и ползите, които той допринася на обществото.

Известният австралийски хирург проф. Ернани, 103-годишен, е писал до техния Лекарски съюз протестно писмо във връзка с… принудителното му пенсиониране, защото заявил, че още можел да оперира. Оплакването му било по повод “възрастова дискриминация”.

И у нас имаме подобни случаи. Проф. Станко Киров, онкохирург, оперираше до 92-годишната си възраст; спря и почина 6 месеца по-късно.

Проф. Петър Червеняков – дори и повече. Можеше и още, но колянната артроза го прикова вкъщи.

Така че да определиш някого като “възрастен” не е никак проста работа.

Comments are closed.