In Memoriam

Проф. Николай Беловеждов, 92-год., виден клиницист, нефролог, дългогодишен началник на Клиниката по вътрешни болести и клинична фармакология при УМБАЛ “Св. Иван Рилски”, автор на над 350 научни публикации и повече от 30 монографии и учебници.

Доц. Владимир Христов, интернист, ендокринолог, нефролог, дългогодишен ръководител на Клиниката по ендокринология, метаболизъм и хранене при УМБАЛ “Александровска”.

Бог да ги прости!

Tags: ,

Comments are closed.