На вниманието на президент Румен Радев: Като Хитлер и Барневернет

Току-що встъпила в длъжност, новият председател на ЕК Урсула (педиатър и майка на 7 деца!) със заплашително-назидателен тон отправи първия си призив към непослушните държави, отхвърлили сатанинската Истанбулска конвенция, да го сторят незабавно. Макар да е изключено да не знае, че Обяснителният ѝ доклад, който е неотменна част от нея, отхвърля “стереотипните роли” на мъжа и жената и легитимира насилственото отнемане на деца от родителите им. По еничарски.

Не, по гестаповски!

Малцина знаят, че Хитлер е извършвал абсолютно същото, както и турските султани, както и съвременният страховит норвежки Барневернет, който вече го е сторил с 20% (двадесет процента!) от норвежките дечица, предавайки ги на т. нар. “приемни семейства”, немалка част от които – педофилски. Случайно ли е, че в тази побъркана скандинавска страна има стотици самоубили се деца (всъщност, убити при перверзни садо-мазо-педофилски игри)?

Както е известно, Фюрера следва две основни направления в безумната си политика: завладяване на Лебенсраум (жизнено пространство; по теорията на Фридрих Рацел, 1844-1904, който е публикува през 1901 г.), необходимо за богоизбраната германска нация и изтребление на евреите.

Да, но за този Лебенсраум са необходими хора, човешки ресурси, а на него те не му достигат. Затова отваря в Германия “Родилни домове”, всъщност – бардаци за забавление и заплождане, истински инкубатор, където едри бели германки безропотно приемат синеоки рицари, които да им предадат своя ген. Раждаемост на “конвейер”. Но тя не е достатъчна. Затова сатрапът с мустачките обръща взор към северните народи – скандинавските, дори и полския (макар славяните, както и евреите, да са обявени за “подчовеци”), стига да са руси, синеоки и с изпъкнало назад, по арийски, теме. Специални комисии от лекари и сестри им извършват антропологичното измерване. Тези от полячетата, които не отговарят на тъй важния критерий, просто биват прехвърлени към концлагерите.

По този начин започва оформлението на “новото нацистко поколение”.

Цели 400 000 чужди деца биват изтръгвани от домовете им и със сменени (разбира се – немски) имена – предадени на приемни семейства, задължително – със железен нацистки мироглед. Там той ще бъде втълпяван и на малчуганите. Така Хитлер смята да завладее целия свят.

Точно това иска да въведе Истанбулската конвенция. За наше щастие, тя бе отхвърлена от Конституционния съд (с 8: 4 гласа; потресаещото тук бе, че се намериха 4 мъже, които си плюха на юридическото образование и приеха, че тя не противоречи на Конституцията; какви ли са били мотивите им?…).

Но еничарско-нацисткото попълзновение към децата ни продължава с потайни пълзящи ходове. Става реч за Конвенцията за закрила на детето и отложения с 6 месеца Закон за социалните услуги, където фактически са залегнали постулатите на Обяснителния доклад към Истанбулската конвенция.

Надяваме се отново на КС да прояви твърдост.

И дано нашите т. нар. управници проумеят, че за българина най-важните неща са децата и домът!

Те са неприконсовени.

Не по Конституция, а по българския геном!

Tags: 

Comments are closed.