До УС на БЛС: Съвместно организиране и провеждане на 22-те Чилови дни. Предложение към община Смолян за дарение на бившата резиденция в с. Славейно.

Копие ЦКПЕ

Уважаеми колеги,

Предлагам ви да организираме съвместно 22-рите ЧИЛОВИ ДНИ на 5 септември, събота, в 12 ч. в единствената Къща-музей на лекар в България – на чл.-кор. проф. Константин ЧИЛОВ, в неговото родно село Славейно, Смолянско, Свещено място на българската медицина. Нещо повече: там да обсъдим и евентуално да приемем проект за допълнение в Устава на БЛС, целящо увеличаване ролята на Централната Комисия по професионална етика; в момента я намирам за формална . Разбира се, могат да бъдат поканени и членовете на НС на БЛС, защото темата е важна. Невъзможно е да се упражнява добра медицинска практика без необходимия висок професионален и човешки морал.

В с. Славейно се намира бившата 3-етажна резиденция на ОК на БКП – Смолян, която е напълно занемарена, но би могла да послужи като Дом за възрастни лекари и м. с. УС на БЛС би могъл да предложи на Община – Смолян да му я прехвърли като дарение (евентуално със съдействието на депутатката от Смолян д-р Дариткова), след което да сключи договор със съответна фирма за ремонта и оборудването й. (Идеята за обръщане към Общината за дарение е на нашия приятел проф. Красимир д-р Гигов, гл. директор на БЧК, който би съдействал за предложението).

Надявам се, също така, най-после да отправим едно писмо до кмета на София за възстановяане името на нашия най-голям съсловен герой д-р Стефан Черкезов на някой подходящ обект в столицата (улица, булевард, площад), което необяснимо защо бе премахнато преди 30 години.

Бъдете здрави!

Tags: , , ,

Comments are closed.