Отново за предисторията по възстановяването на БЛС

БЛС беше  възстановен от Лекарския събор състоял се на 26-27 май 1990 в НДК гр. София. Идеята за възстановяване на съсловната организация на лекарите вълнуваше медицинската общественост, защото в нейно лице лекарите очакваха защита на тяхните професионални интереси и подобрението на здравеопазването и в частност медицинската помощ в нашата страна.

Не бяха малко лекарите, които изявиха желания и готовност за реализирането на тази идея. Един от най-активните в това отношение беше проф. Д. Радонов, който още от 1984 г. писмено и словесно отправяше не веднъж призиви към медицинската общественост и държавното ръководство за възстановяване на БЛС. Към практическата реализация на идеята пристъпи д-р Л. Астинов, по чиято инициатива в началото на 1988 г. бе сформиран първия инициативен комитет за възстановяване на БЛС. Първите хора, които влязоха в този комитет бяха проф. Д. Радонов, д-р Т. Найденов и проф. Е. Стоянов. Първата публична изява на този комитет беше на 6.12.1988 г. когато в клуба на здравния работник в София на ул. Мария Луиза, бе организирана дискусия за възстановяване на БЛС. Тази дискусия беше първата официална акция за възстановяване на БЛС не само в София, но и в целата страна.  След това събитие към инициативния комитет бяха включени д-р Б. Иванов, д-р Б. Бояджиев, д-р Г. Койчев, д-р Щърбанов и проф. Ч. Драгойчев. В този състав комитета излезе с обръщение към лекарите да се присъидинят към усилията за възстановяване на БЛС. Призива беше публикуван във в. Труд  на 28.11.1989 г. Някъде след тази дата, група лекари към Мед. академия и Института „Пирогов” също бяха подели инициатива за възстановяване на БЛС. При това положение счетохме за разумно да изградим един обединен комитет, който да  организира свикване на лекарски събор, и така да бъде възстановен лекарският съюз. В началото,  този комитет се състоеше от 17 члена всичките от София. На 13.01.1990 г. бе организирано събрание в което участваха лекари от целата страна. На това събрание бе избрано ново временно ръководство което се състоеше от 29 члена от които 3 бяха от Пазарджик, Бургас и Михайловград.

Временното ръководство разработи Програма на БЛС за 1990 г., Обществена платформа на БЛС и Временен устав. Излезе с призив към лекарите и стоматолозите публикуван във в. Труд от 13.12. 1989 г. А с призив във в. Народна култура от 05.01.1990 г. обяви и свикване на общо събрание на 13.01.1990 на което се разгледаха предстоящите задачи на временото ръководство за възстановяване на БЛС.  Много от прокламираните задачи, които БЛС заложи в тези документи не се осъществиха.

Споменаваме тези факти затова, че до сега съзнателно или не, тази история не е осветена правилно. Така, ръководството на БЛС, във в. Форум медикус от 27.10. 1990 г., обявява, че първите инициатори за възстановяване на  БЛС са група лекари от МА, които излезли с обръщение към всички лекари и стоматолози за възстановяване на БЛС публикувано във в. Труд от 28.11.1989 г. И това твърдение е неверно. В действителност това обръщение, както посочихме по-горе,  бе направено не от групата на МА, а от инициативния комитет на д-р Л. Астинов, което ръководството на БЛС съюз премълчава съзнателно или  поради липса на памет.

Възстановяването на БЛС се осъществи в една обстановка на глобално падение на комунизма, като теория и практика. Това беше победа на човешкия разум, защото не само антикомунистите, но и комунистите  се обявиха против комунизма, който банкрутира политически и икономически. Това доведе до там, че както в ръководството на държавата, така и в това на БЛС политиката взе връх над професионализма.  Това от своя страна доведе до груби грешки в организацията на мед. помощ, които ощетиха както общо здравеопазването, така и интересите на лекаря.

Проф.д-р К. Миленков – ДМН         Д-р Л. Астинов

15.XII.2008г.

Tags: 

Comments are closed.