Прочетено

“Ако приемем тезата, че човешката история е история на борбата за власт, то бихме могли да разграничим три етапа: властта се придобива чрез сила, на втория – чрез богатство, на третия – чрез знания. В новото хилядолетие образованите работници ще бъдат основен фактор в трудовите отношения, а лидерските позиции ще се основават не върху контрола на капитала, а върху контрола на познанието.

Знанието е най-ликвидният актив, който може за секунди да бъде преместен и установен навсякъде по света при почти нулеви разходи – задържа се само там, където има гарантирана пазарна среда и възможност за свободна конкуренция. Новият измерител на просперитета е икономика на знанието.

Общественото здраве трябва да е резултат от взаимодействието на всички политики. Новият тип здравна политика би следвало да бъде координирана мултисекторна политика за постигане на справедливост в здравеопазването. Именно то е призвано да играе ключова роля при определяне качеството на живот. Здравеопазването трябва да вдъхнови цялата политика и дейностите на ЕС. Нещо повече – развитието на здравеопазването трябва да се превърне в основна цел в по-нататъшното укрепване на ЕС.

Нека Великото да ръководи нашия живот!”

 

Из изказването на проф. Цекомир ВОДЕНИЧАРОВ пред Втората нац. конференция по обществено здраве

Comments are closed.