Проф. д-р Дечко Свиленов: Коронавирусът

(Как да преодолеем бедствията и страха?)

Известният и вероятно единствен наш лекар и богослов проф. Дечко Свиленов, комуто дължим стотици хиляди безплатни копия на Библията и редица други книги, свързващи християнството с медицината, издаде нова книга на актуална тема – “Коронавирусът”.

В нея разглежда не само генезита и разпространението му по света, но и начинът на протичане (80% са с лека грипоподобна или дори никаква симптоматика; само 13% – тежки, с развитие на пневмония и задух; смъртността не надвишава 2%. Авторът изтъква, че от дълбока древност пандемия се появява на всеки 100 години и изброява и по-важните от тях: чума (1320 г.), вариола (1520), бубонна чума (1720), холера (1820); испански грип (1920).

Лекарят си е лекар: нищо важно не е избягнало от погледа му. Проф. Свиленов изтъква факт, който малцина са забелязали: в средата на м. януари т. г. почти цялото възрастно население на Бергамо и околностите му е било ваксинирано срещу… менингит-С (имунизация, която по принцип не се извършва в Италия); в резултат мнозина са получили усложнението на Гилиан-Баре (парализа на мускулатурата на дихателните пътища) и… масово – инфектиране с корона-вирус, при това – смъртоносно…

Авторът изнася и драстичните противоепидемични мерки, които смята за правилни и дали добри резултати. Но се отнася критично към преиграването от страна на медиите: “Поне 90% от информационните бюлетини се отнасят до коронавируса. Положителното е, че хората придобиват представа относно мащабите на разпространението, но не всички информации отговарят на истината; това е причината за нарастване на страха, който преминава в паника. Такава е картината в света и до днес.”

Важна авторова добавка е, че: “Страхът е болестно състояние. Религиозното население няма страх, тъй като вярва, че нищо на този свят не става без значението на Бога. Големият проблем тук е дали този Бог, в Когото вярват, е истинският Бог и ако е истинският – дали те Му служат така, както Той иска!”

Вирусът не е толкова опасен, човечеството ще се справи!” – е мнението на проф. Делчо Свиленов.

Ние сме на същото време!

С Бога напред и с вяра в Него – всичко ще бъде преодоляно!

Tags: 

Comments are closed.