Д-р Албена Златарева се срещна с представители на организации на пациентите и хората с увреждания

Проведе  се среща между представители на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), д-р Албена Златарева, зам.-директор на НЗОК и Борислав Георгиев, директор на дирекция „Лекарства” и представители на организации на пациентите и хората с увреждания, Диана Хаджиангелова, зам.-председател на Конфедерация „Защита на здравето” и Веска Събева, зам.-председател на „Национален съвет за интеграция на хората с увреждания” към Министерски съвет.

На срещата бяха дискутирани въпроси, свързани с предписването и отпускането на лекарства, платени от НЗОК, както  и въвеждането на нови контролни механизми. Участниците в срещата се обединиха около мнението, че пациентите трябва да продължат да получават адекватно и гарантирано от бюджета на НЗОК лечение. Промените, които ще бъдат направени, с нищо няма да ощетят пациента, а напротив – ще му гарантират по-качествено лечение. Изписването на лекарства ще бъде съобразено с националните консенсуси за лечение на отделните групи заболявания. Ще се премахне прекомерното изписване на лекарства, защото към момента има болни, на които се изписват по 7 или 9 медикамента само за една диагноза.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.