Национална благотворителна кампания

До 31 август 2020 г. по Националната кампания на БЧК „Заедно срещу COVID-19“ са набрани 878 014 лв.

Съобразно      препоръките на Министерството на здравеопазването от дарените финансови средства         са обезпечени част от нуждите на болничните заведения за подпомагане ограничаването, разпространението и лечението на коронавируса.

През последната седмица за нуждите на МБАЛ – Бургас АД бяха закупени и предоставени 20 бр. бактерицидни лампи.

С набраните средства и съгласно волята на дарители за периода от началото на извънредната обстановка до момента са предоставени медицински и лични защитни средства (дезинфектанти, защитни предпазни ръкавици, респираторни маски – хирургически и от висок клас, защитно облекло, предпазни шлемове, безконтактни термометри и други) на държавни и общински болнични заведения в столицата и страната.

Получените материални дарения са на стойност 1 502 823 лв.

Благодарим на всички партньори и дарители за подкрепата!

Tags: , ,

Comments are closed.