На вниманието на МЗ, БЛС и ЦКПЕ

Ние, участниците в XXII Чилови дни, призоваваме от Свещеното място на българската медицина – с. Славейно, Смолянско, от лекарския ни Ерусалим – Къщата-музей  на проф. Константин Чилов и Божи гроб – могилата му в нейния двор, българските лекари:

Да спазват морално-етичните принципи и ценности на най-великата професия, които си позволихме да обобщим от живота и делото на най-видния и разностранен наш клиницист чл.-кор. проф. Константин Чилов (1898 – 1955), а именно:

# Уважавай Живота;

# Грижи се за Пациента като за близък родственик;

# Почитай Учителя си като свой баща, а Колегата – като брат;

# Всеки Човек има право да боледува и оздравява, да страда и умира с Достойнство!

 

Бог да пази България и нейните всеотдайни лекари!

 

с. Славейно, 12 септември 2020 г.

Tags: 

Comments are closed.