CARE

Новото публично-частно партньорство CARE (Corona Accelerated R&D in Europe), което обяви учредяването си и представи своята основна цел, да ускори процеса на откриване и разработване на необходими терапевтични опции за лечение на SARS-CoV-2, вирус, който причинява COVID-19.

Инициативата CARE има за цел да създаде ефективни терапии с положителен профил на безопасност за борба с пандемията от COVID-19 чрез препозициониране на лекарства и да разработи нови терапии и антитела, специално създадени за справяне с вируса SARS-CoV-2, за която цел ще бъде подкрепена от Европейската инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ). В рамките на 5 години CARE ще обединява партньорски проекти за борба с COVID-19, стартирали дейност още през месец февруари 2020 г. и ще обедини 37 партньори от Белгия, Китай, Дания, Франция, Германия, Холандия, Полша, Испания, Швейцария, Обединеното кралство и САЩ.

Boehringer Ingelheim ще ръководи работата по осигуряване на научно-изследователска дейност и разработване на неутрализиращи вируса антитела като член на консорциума CARE. Освен това компанията ще предостави антивирусни молекули от своето портфолио за ХИВ и хепатит C вирус (HCV), както и други кандидат потенциални-молекули, които са идентифицирани чрез пълен скрининг на библиотеката от малки молекули на компанията.

„Консорциумът CARE има за цел да разгърне потенциала и ресурсите на различните учени в името на доброто бъдеще на обществото. Реален напредък би се постигнал единствено чрез глобално сътрудничество, за която цел научната общност трябва да работи съвместно и бързо, за да противодейства на заплахата от COVID-19 и други потенциални сериозни коронавирусни заболявания“, каза Клайв Р. Ууд, старши вицепрезидент и ръководител на “Глобални научни изследвания“ в Boehringer Ingelheim.

Tags: 

Comments are closed.