Съобщение на БЛС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с въвеждането от 15 октомври в експлоатация на
Информационната система за контрол на медицинската експертиза и
предстоящото въвеждане на електронна рецепта от 1 януари 2021г.,
Напомняме: Всички членове на БЛС да актуализнрат своите данни в
Националния регистър на БЛС: специалност, допълнителни квалификации.

Всички модули на бъдещата НЗИС ще изпращат запитване в реално време до
Националния регистър за верификация на лекаря, неговата специалност и
допълнителни квалификации на принципа ДА/НЕ . При проверката няма да
бъдат изисквани и съответно предоставяни чувствителни лични данни.

Непълната информация в Регистъра може да доведе до невъзможност за
изпълняване служебните задължения на лекарите.

Tags: 

Comments are closed.