Проф. Пенко Шотеков, дмн: Мултиплена склероза

Видният наш невролог проф. Пенко Шотеков (зав. Клиниката по неврология при УМБАЛ “Св. Иван Рилски” – София) издаде новия си труд “Мултиплена склероза”, предназначен за невролози, специализанти и ОПЛ. Това е най-новата част от поредицата монографии на Издателство Biblioteca Neurologica, чийто редактор е той: “Епилепсия”, “Мозъчен удар”, “Световъртеж и неговите разстройства”, “Деменции и разстройства на паметта”, “Вертеброгенни болки”, “Ботулинов невротоксин” и др.

Болестта е разгледана във всичките ѝ измерения: кратка история; наследственост и етиология; имунопатогенеза; патоанатомия; клинична картина (симптоматика); клиничен ход и форми; диагностика; изследвания; терапия; медикаменти (инжекторни и перорални); социални и икономически аспекти.

Пак във връзка с тази тежка болест УМБАЛ “Св. Иван Рилски” издаде на собствени разноски монографията на д-р Детелина Стоянова (от същата клиника): “Имунопатогенеза и терапия на мултиплената склероза”. Авторката е специалист с дългогодишен опит. Тя подчертава, че в България МС показва болестност от ок. 45/100 000 души, новодиагностицираните ежегодно са над 100, и обособява няколко групи имуномодифициращи средства за лечението й. Монографията е оригинална, безукорно подредена, като информативно ръководство по темата, с несъмнем научен принос по темата в българската медицина. Трудът се базира на библиография от 378 научни източника.

Tags: , ,

Comments are closed.