Календар – 2010 г.

И през Новата 2010 г. в. “Български лекар”, съвместно с Национален алианс “Живот за България”, МУ – Пловдив, Пловдивското лекарско общество и Клуб “Родопско здраве”, със съдействието на МЗ, БЛС, СУБ, БАН и СБМД ще организира създадените от нас съсловни празници:

 23 април: I Национална Среща по обществено здраве “Акад. Тошко Петров” – София, Център по хигиена;
14 май: XIII Чилови дни – Пловдив; 15 май – с. Славейно;
16 май: II Родопски здравен събор – Смолян;
24 юни: XVII Ден на българското лекарство и празник на фармацевтите, производителите и търговците на лекарства – София;
15 август: VI Национален ден на спасението;
М. Септември: I Национална педиатрична среща “Проф. Стефан Ватев – проф. Иван Андреев” – София;
19 октомври: XVII Ден на българския лекар – София;
М. ноември: II Национална Среща по здравен мениджмънт “Проф. Тодор Захариев” – Пловдив.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.