Три нови центъра “Домашни грижи” бяха открити във Видин, Белоградчик и Монтана

Три нови центъра “Домашни грижи” бяха открити във Видин, Белоградчик и Монтана.

Те са създадени по проект “Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания”, който БЧК осъществява в партньорство с МЗ, МТСП и Норвежката асоциация на местните и регионални власти и с подкрепата на Финансовия механизъм на ЕИП/2014-2021 г.

Tags: , ,

Comments are closed.