Проф. Соня Тончева е удостоена с „Наградата на Шумен“

Проф. д-р Соня Тончева, дългогодишен преподавател в МУ-Варна, директор на филиал Шумен и главен координатор на Експертния съвет по здравни грижи към Министерството на здравеопазването, е удостоена с „Наградата на Шумен” в категория „Награда за принос в сферата на хуманитарните и педагогически науки”. Предложението до Постоянната комисия „Просвета образование и наука” е направено от РК на БАПЗГ Шумен, подкрепено от Областния съвет на БЧК Шумен и филиал Шумен.

Tags: ,

Comments are closed.