Продължаваме да сме люлка на най-добрите научни постижения

Съвременната медицинска наука и образование изискват прилагане на модерни подходи и технологии, в т. ч. е и т. нар. симулационна медицина. Истаме да предоставим голяма част от уменията, вкл. практическите, да се усвояват не само чрез директен контакт с пациентите, а и чрез работа върху тренажори или симулатори. това е област, в която малко изоставаме. Като цяло в това отношение сме по-назад от университети като Пловдив и Варна, а ние сме свикнали МУ – София да дава тон в иновациите. Отскоро имаме нов декан на МФ. С него имаме пълно единомислие за необходимостта от модернизиране на обучителния процес. Ще се концентрираме върху осъществяването на този проект.

Като тенденция МУ – София трябва да се отвори повече към университетите от други държави. Способностите на университетите да се свързват в академични тематични мрежи по приоритетни теми вече е част от критериите на европейските рейтинги за медицинските университети. Всъщност звената ни с активни международни контакти са много. Аз напр. контактувам с много от най-елитните неврологични звена в Германия, Франция, Италия и Швеция. Моят екип е съосновател на два големи европейски консорциума в различни неврологични направления. С много подобни успехи могат да се похвалят и други екипи в университета. Но все още не разполагаме с единна електронна система, предоставяща информация за всички международни проекти и партньорства.

Следваща стъпка в посока модернизация на университета е създаване на електронна система за изцяло електронно подаване на документи през новата кандидатстудентска кампания. Пример за мен е практиката на френските медицински университети. При 7000 завършващи ежегодно лекари там подаването на документи за специализация и разпределението им по места за нея се извършва без нито един лист хартия.

Друга цел, която си поставяме, е преминаване към официална електронна комуникация между всички звена в университета. Диалогът на преподавателите със студентите също трябва да има възможност да се осъществява електронно. Още след лекцията студентът трябва да може да отвори ползваното от него мобилно устройства или лаптоп и да даде препоръки, за да имат преподавателите обратна връзка. Те трябва непрекъснато да обновяват лекциите си, в съзвучие с бързо развиващата се медицина.

И не на последно място, приемам за своя мисия, с моя екип да допринесем за възвръщане на доверието към българскя лекар и издигане на престижа на медицинските професии в страната ни.

 

Акад. Лъчезар Трайков, Ректор на МУ – София

(пред . “24 часа”/26 октомври 2020 г.)

Tags: ,

Comments are closed.