Цитат на черната седмица

“Ние нямаме защитни костюми. Чакаме едно дарение от пет костюма. Мъчим се с общината да организираме дарителска акция да съберем пари за апаратура, защитни средства, дезифектанти. Имаме само маски и ръкавици. 75% от персонала ни е в пенсионна възраст. Пулмологът ни, който е основната фигура в борбата с Ковид, е на 83, лабораторният лекар – на 79, педиатрите на 75-79.”

 

Д-р Светослав Неделчев, директор на Общинска МБАЛ – Провадия, невролог, бивш депутат от ГЕРБ, починал на 60 год. от КОВИД-19

 

Коментарът е излишен.

Tags: ,

Comments are closed.