Професор Станко Киров – на 90 години!

На 20 януари 2010 г. известният наш онкохирург проф. Станко Киров, носител на най-високото професионално-съсловно звание “Лекар на България”, навърши 90 години. Този голям българин, създател на съвременната национална онкохирургия (заедно с проф. Борислав Кръстев), дойен и учител на десетки наши онкохирурзи, и на тази преклонна възраст е не само рецензент на хабилитационни трудове, но и оперира хора всеки ден, което е уникално не само за България, но вероятно – и в целия свят!

Предложихме:

# В Националния Онкологичен център да се проведе подходящо тържество, на което:
 # Аулата да бъде наименована “Проф. Станко Киров”;
 # Проф. Станко Киров да получи Златния почетен знак на София и Почетния знак на БЛС;
 # Да се обяви ежегодно провеждане на Научна онкологична сесия и учредяването на Награда, носещи името на  проф. Станко Киров;
 # Да се постави във фоайето на Нац. Онкоцентър бронзова отливка на животоспасяващите благословени ръце на проф. Станко Киров, символ на любовта и спасението, в молитвена поза, със скалпел в основата; надписът под тях да гласи:

“И благослови, Господи, хирурзите и техните пациенти”, а под него пояснение: “Ръцете на проф. Станко Киров, спасили десетки хиляди българи. В чест на 90-годишнината му. 2010 г.”;
това не само ще бъде морален стимул за колегите, но и, преди всичко – упование, Вяра и Надежда за всички онкоболни, независимо от вероизповеданието им, на които ще служи и въздейства като своеобразен светски параклис преди операциите.
   
Коментар. Вследствие нашата инициативност и настойчивост бяха приети следните ни идеи:
 # От премиера Борисов – за поздравително писмо (което препечатваме по-долу);
# От Комисията по здравеопазване при СО – за удостояване на проф. Киров със Златния почетен знак на София;
 # От временното ръководство на Онкологичния център – за провеждане на тържество на 22 февруари от 13 ч в Аулата му;
 # От Министъра на културата Вежди Рашидов – за изработване на отливка от ръцете на проф. Киров (с определен изпълнител – скулпторът Иван Чолаков).
# От БЛС – за удостояването му с Почетен плакет.
Ще очакваме от бъдещото ново ръководство на НОЦ да приеме и останалите ни предложения.

Допълнение.

Проф. Станко Киров не е единственият наш хирург, който продължава да работи неуморно и всеотдайно. Доказателство, че хирург-пенсионер няма, са и професорите Петър Червеняков (85-годишен, създателят на съвременната българска гръдна хирургия е най-възрастният български лекар-ръководител на Клиника), Злате Дидинков (80-годишен, коремен онкохирург), Моис Меламед (79-годишен онкооториноларинголог). Д-р Иван Карамихайлов почти до последния си ден (той почина на 95 години) преглеждаше и оперираше столичани. Самият Хипократ, който се е занимавал и с хирургия и ортопедия, също е работил до 80-те си години.
За много години, проф. Киров! Желаем Ви крепко здраве и дълголетие и хиляди други успешни операции!

 

    Ххх

Уважаеми проф. Киров,

Приемете моите поздравления по повод Вашия юбилей. Вярвам, че го посрещате в добро здраве и ведро настроение.

Изразявам възхищението си от успехите и всеотдайността Ви. Благодарение на Вас и Вашата дългогодишна оперативна дейност, десетки хиляди раково болни пациенти получават шанс да продължат живота си. Изключително много ценя постигнатото от Вас като основател на съвременната българска онкохирургия.
Несъмнено Вашите постижения и качества са от голямо значение за българското здравеопазване. Признателен съм Ви за всички усилия, които полагате в името на най-ценното – човешкото здраве.
Желая Ви много здраве, късмет и подкрепа от близките Ви хора!

Бойко Борисов,
Председател на МС

Tags: , , , , , , , , , ,

Comments are closed.