На вниманието на г-жа Диана Ковачева, Омбудсман на Република България: Липсата на здравно-духовна култура в училищата

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОВАЧЕВА,

Високо оценявайки Вашата впечатляваща, макар и ненатрапчива социална дейност, си позволявам да Ви обърна внимание относно обезпокоително ниската, ще я определя дори като липсваща здравно-духовна култура на подрастващите български деца.

Увеличават се тютюнопушенето, затлъстяването, употребата на алкохол и наркотици; съвсем ниски са познанията им относно историята ни. Демографският срив и изтриването на историческа и родова памет не вещаят нищо добро за бъдещото на нашето Отечество.

За целта има готови монографии – “Мила Родино”, както и “Здравна азбука”, сертифицирана от МОН като учебно помагало по биология за здравна и сексуална култура (Заповед РД 09-362/26. 02. 2009 г. на Министъра на образованието и науката). Нещо повече – ако проявите интерес, съм готов да Ви ги предоставя на електронен носител за качване на сайта на институцията Ви, за да бъдат достъпни до всички наши сънародници.

Уверявам Ви, че по повдигнатия проблем имам подкрепата на Здравното отделение на БАН, Съюза на българските писатели, Съюза на офицерите от запаса и Редколегията на в. “Български лекар” и съвместното ни Нац. Сдружение по здравна политика и дълголетие “КОТА-100”.. Вашата предшественичка М. Манолова беше съгласна да проведем делова среща по него, но тя не се състоя поради оставката й.

От тяхно и мое име подновявам предложението си за среща да го обсъдим.

Прилагам: монографията “Мила Родино” и ръкопис на съкратен вариант на “Здравна азбука”, който, под Ваша редакция и евентуални допълнения, би могъл да бъде отпечатан в достатъчно голям тираж и разпространен в училищата.

Tags: ,

Comments are closed.