Екипът на Хайфу Център „Света Марина“ – Плевен участва в значимо европейско проучване и в публикация във водещо научно списание

Екипът на HIFU (Хайфу) Център към УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен се включи в първото по рода си проучване на ефекта на лечението с фокусиран ултразвук върху качеството на живот при пациенти с авансирал рак на панкреаса. Проучването се осъществи съвместно със специалистите от Хайфу Центъра в Бон, Германия.

През януари тази година резултатите и изводите от проведеното проучване бяха публикувани като статия в едно от водещите научни списания в света – European Radiology. От българска страна съавтори на научната статия са: чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев, проф. д-р Славчо Томов, проф. д-р Добромир Димитров и д-р Хюлия Ферадова. Това е списанието на Европейското общество по радиология, което има много висок Impact factor – 4.1 – показател за значението и влиянието на самото списание в съответната научна област. Онлайн версията на списанието отчита ежегодно близо милион сваляния.

Според д-р Хюлия Ферадова, д.м., „European Radiology” е списание, което непрекъснато актуализира научните знания в областта на медицината чрез публикуване на силни, оригинални статии и кратки съобщения от европейски конгреси. „Ето защо отразяването на труда на българския колектив дава висока оценка за актуалността на научните резултати на Хайфу Центъра и тяхната значимост за съвременната медицина“, отбеляза тя.

За първи път в Източна Европа екипът на HIFU Център „Света Марина”- Плевен, ръководен от проф. д-р Добромир Димитров, д.м., внедри приложението на фокусирана ултразвукова хирургия при лечението на пациенти с авансирал рак на панкреаса. Благодарение на натрупания клиничен опит, българският екип беше поканен за съвместно проучване с колегите си от Клиниката по радиология на Университетската болница в Бон, Германия.

То включва осемдесет пациенти с доказан авансирал панкреатичен карцином, от които 30 са третирани от екипа в България. Това проучване показва, че прилагането на Хайфу технологията представлява ефективна възможност за подобряване на качеството на живот с минимален процент на странични ефекти. Поради липсата на специфични ранни симптоми около 80% от пациентите с рак на панкреаса се диагностицират в доста напреднал стадий, в който не подлежат на оперативно лечение.

Характерно за тези болни е силно влошеното качество на живот. Терапията с фокусиран ултразвук с висока интензивност (HIFU) или наричана още фокусирана ултразвукова „хирургия без скалпел“ е авангарден метод за неинвазивна екстракорпорална аблация (стопяване) на солидни тумори с нарастваща популярност към настоящия момент.

Tags: , , , ,

Comments are closed.