Барелеф в памет на проф. Йовчо Топалов

В ВМА беше осветен барелеф в памет на о.з. генерал-майор член-кореспондент проф. Йовчо Топалов, д.м.н. в Клиника по съдова хирургия на Военномедицинска академия (ВМА). С поставянето на паметния знак се отдеде почит към делото на проф. Топалов като легендарен лекар-хирург, началник и основател на ВМА, преподавател и учен.

Проф. Йовчо Топалов е началник на ВМА в периода 1988-1990 г., основател и първи ректор на Военномедицинска академия. Има над 550 научни публикации и съобщения. Разработил е важни проблеми на тромбозите и емболиите, острите хеморагии, сърдечната, съдовата, белодробната и военнополевата хирургия. Въвел е в страната редица диагностично-лечебни методи и е автор на 41 оригинални оперативни техники и лечебни модификации. Клиниката по съдова хирургия вече носи неговото име.

Tags: ,

Comments are closed.