Как да се процедира със здравнонеосигурените?

(И кой ще възстанови загубите от техните хоспитализации?)

 Цели 200 000 лв е загубила една МБАЛ в Пловдив за м. г. от хоспитализирането и продължителното лечение на здравнонеосигурени пациенти. Те лежат дълги дни, седмици и дори месеци (!!) след излекуването им, но не плащат за това и лев.

Интересното е, че много от тях си имат близки, дори деца, никой от които не проявява интерес и загриженост към съдбата им.

Няма и установен регламент как да се процедира в подобни случаи, кой да плати за скъпото им лечение и рехабилитация и къде да се настаняват тези хора след излекуването им? Изпълнителните директори пишат дълги и унизителни писма до районни полицейски и социални звена и заведения, но нищо не е законово уредено.

Все пак, болницата не е социално заведение!

Въпросът заслужава специално внимание и взаимодействие от МЗ и МТСП.

Tags: ,

Comments are closed.