List/Grid

Tag Archives: Елизар Цветков

Нови колеги

Нови колеги

67-мият випуск на Медицинският Факултет при Медицинския Университет – Пловдив излъчи своите 198 нови лекари, от които 141 – българи и 57 – чужденци от Гърция, Германия, Великобритания, Турция, САЩ,… Read more »

Дипломира се 67-ти випуск

Дипломира се 67-ти випуск

За 67-ти път Факултетът по медицина на Медицински университет – Пловдив тържествено промоцира завършващите медици като един от най-многочислените си випуски. 200 лекари, подготвени за професионална реализация в най-хуманната професия,… Read more »